Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

INFORMACJA – UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

INFORMACJA – UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

INFORMACJA – UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Piątnica wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży wydał w dniu 19 maja 2023 r. rozporządzeniem w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 2854).

Strefa objęta zakażeniem HPAI obejmuje w powiecie łomżyńskim obszar miasta Łomża w jego granicach administracyjnych oraz w gminie Piątnica sołectwa Piątnica Poduchowna i Piątnica Włościańska. Nakazy i zakazy o których mowa w rozporządzeniu obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem  co najmniej 30 dni licząc od dnia pobrania próbek do badań laboratoryjnych od dzikich ptaków, u których stwierdzono obecność wirusa. Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina wszystkim hodowcom, właścicielom drobiu oraz osobom pracującym o zachowaniu szczególnych środków ostrożności i odpowiednich środków higieny i bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw. Im szybciej uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze.

 

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku ze stałym zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz wyznaczonymi strefami objętymi zakażeniem na terenie Gminy Piątnica, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przekazuje „Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich”.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z materiałami załączonymi poniżej.

Zasady ochrony biologicznej

AKTUALIZACJA!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży wydał w dniu 23 czerwca 2023 r. rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. 3422).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w strefie objętej zakażeniem i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pismo z PIW- aktualizacja rozporządzenia

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »