Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego

Zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego

Zawiadomienie Starosty Łomżyńskiego

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (Gminy Piątnica) to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez Starostę Łomżyńskiego w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali. Celem modernizacji jest poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków, poprzez doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualizację danych EGiB.

Dokonane zmiany dotyczyć mogą powierzchni, przebiegu granic działek, funkcji i powierzchni budynków oraz zmiany użytków gruntowych, co może wpłynąć na zmianę wysokości podatku.

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »