Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gminny Dzień Strażaka A.D. 2023

Gminny Dzień Strażaka A.D. 2023

Gminny Dzień Strażaka A.D. 2023

W dniu 21 maja 2023 r. w Dobrzyjałowie odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, po której nastąpił przemarsz pododdziałów na plac przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobrzyjałowie na uroczysty apel.

Z zaproszonych gości przybyli m.in.: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Andrzej Koc, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży młodszy brygadier Arkadiusz Obrycki, Kierownik Posterunku Policji w Piątnicy aspirant sztabowy Grzegorz Kurkowski, Kapelan Gminny Strażaków ksiądz kanonik Szczepan Dobecki oraz Radni Rady Gminy Piątnica.

Dowódca uroczystości Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych dh Antoni Włodkowski złożył Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh Andrzejowi Koc meldunek rozpoczynający dalszą część obchodów. Po złożeniu meldunku i powitaniu strażackim głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, a zarazem Wójt Gminy Piątnica Pan Artur Wierzbowski witając zaproszonych gości.

Na uroczystości odznaczeni zostali:

Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

dh Kazimierz Bronowicz

Odznaką „Za wysługę lat’’

dh Wojciech Tarnacki – 40 lat

dh Dariusz Mrozek – 10 lat

dh Michał Tarnacki – 10 lat

dh Bartosz Zoń – 10 lat

Odznaką „Strażak Wzorowy”

dha Weronika Konopka

dh Mateusz Bagiński

dh Marcin Konopka

dh Marek Santocki

dh Paweł Stankiewicz

dh Marek Zieja

dh Damian Zoń

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podziękowali strażakom za ich ciężką pracę i zaangażowanie w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odbył się strażacki poczęstunek.

Ostatnie wpisy