Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja o terminie wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Informacja o terminie wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Informacja o terminie wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Wszystkim przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piątnica przypominamy, ze 31 maja upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.

Opłatę należy wnieść (w wybrany przez siebie sposób tj. przelewem, w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Piątnica w HEXA Bank

Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53; 18-421 Piątnica Poduchowna

68 8762 0009 0000 1270 2000 0020

W tytule przelewu należy wpisać „Opłata za korzystanie z zezwolenia/eń na sprzedaż napojów alkoholowych za okres maj-wrzesień 2023 r.” ze wskazaniem rodzaju zezwolenia (tj. piwo, wino, wódka).

 

Na podstawie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), w przypadku niedokonania opłaty w określonej wysokości i ustawowym terminie do dnia 31 maja 2023 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.

 

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b.

 

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »