Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus

Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus

Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że od dnia 25.05.2023r przyjmuje skierowania w związku  z przystąpieniem do podprogramu Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus.

W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 z potwierdzeniem dochodów osiągniętych za poprzedzający miesiąc.

Od 15 maja 2023 r. nastąpiły zmiany  w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, co wygląda następująco:


– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »