Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022

Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022

Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 maja 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022.

Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabierać będą radni Rady Gminy Piątnica oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Piątnica.

Zabranie głosu przez mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Piątnica za rok 2022 będzie możliwe podczas sesji Rady Gminy Piątnica w dniu 23 czerwca 2023 roku, która odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 25. Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 12:00.

WAŻNE: Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica pisemne zgłoszenie poparte  podpisami co najmniej 20 osób, klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych i wizerunku. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja Rady Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy