Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zyskał nowy wygląd

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zyskał nowy wygląd

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zyskał nowy wygląd

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Budynek zyskał nie tylko nowy wygląd ale również lepszą izolacyjność cieplną. Przeprowadzona termomodernizacja zabezpieczy budynek przed utratą ciepła a tym samym poprawi jego efektywność energetyczną, co wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem.
Dodatkowo wyższa izolacyjność przegród pozwoli na utrzymanie stabilnej temperatury w pomieszczeniach, a zamontowane nawiewniki w oknach zapewnią odpowiednią wentylację i wilgotność wewnątrz budynku.


Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. „Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.


Gminie przyznano dotację w wysokości 142 332,00 zł a całość prac w ramach operacji wyniosła ok. 300 000,00 zł.


W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację budynku GOK w Piątnicy.

 
Inwestycja jest pierwszym etapem głębokiej termomodernizacji kompleksu budynków, w których mieści się Ochotnicza Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica oraz Gminny Ośrodek Kultury.
Gmina Piątnica jest na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych na kolejne etapy inwestycji.

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »