Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zyskał nowy wygląd

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zyskał nowy wygląd

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy zyskał nowy wygląd

Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy”.

Gminie przyznano dotację w wysokości 142 332,00 zł a całość prac w ramach operacji wyniosła ok. 300 000,00 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez termomodernizację budynku GOK w Piątnicy. Efektem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Inwestycja jest pierwszym etapem głębokiej termomodernizacji kompleksu budynków, w których mieści się Ochotnicza Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Gmina Piątnica jest na etapie pozyskiwania środków zewnętrznych na kolejne etapy inwestycji.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ostatnie wpisy