Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, że płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie, tj.:

23 zł za osobę miesięcznie w przypadku kompostowania bioodpadów we własnym zakresie;

24 zł za osobę miesięcznie w przypadku braku kompostownika.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się raz na kwartał:

  • do 15 marca za miesiące: styczeń, luty i marzec;
  • do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec;
  • do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień;
  • do 15 listopada za miesiące: październik, listopad i grudzień.

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »