Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Podpisaliśmy umowę na przebudowę z rozbudową ulicy Kraska w Drozdowie

Podpisaliśmy umowę na przebudowę z rozbudową ulicy Kraska w Drozdowie

Podpisaliśmy umowę na przebudowę z rozbudową ulicy Kraska w Drozdowie

Miło nam poinformować, że w dniu 4 lipca 2023 r. Wójt Gminy Artur Wierzbowski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej ulica Kraska w Drozdowie” w systemie „zaprojektuj wybuduj”. Wykonawcą robót została firma Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń Mroczkowski.
 
Planowany zakres inwestycji obejmuje:
  • budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej lub kostki betonowej „polbruk” o szerokości 5 m dla obciążenia ruchem KR2,
  •  budowę poboczy,
  • budowę/przebudowę rowów,
  • budowę zjazdów na posesje,
  • budowę/rozbudowę/przebudowę odwodnienia,
  • przebudowę oświetlenia drogowego,
  • przebudowę sieci teletechnicznej,
  • przebudowę wodociągu,
  • przebudowę istniejącego kanału deszczowego.
 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 4.280.000,00 zł. Wykonawca zadeklarował się wykonać zadanie do dnia 15 października 2024 r.
 
Przedmiotowe zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ostatnie wpisy