Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Komunikat dla rolników – piąty okres monitorowania suszy

Komunikat dla rolników – piąty okres monitorowania suszy

Komunikat dla rolników – piąty okres monitorowania suszy

Zgodnie z najnowszą informacją Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach w piątym okresie raportowania od 1 maja do 30 czerwca 2023 r. stwierdzono wystąpienie susz rolniczej na terenie gminy Piątnica.

Zagrożenie suszą notowane jest w uprawach, na następujących kategoriach gleb:

 1. Kategoria gleby I:
 • zboża ozime
 • zboża jare
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • rzepak i rzepik
 • krzewy owocowe
 • truskawki
 • rośliny strączkowe
 1. Kategoria gleby II:
 • zboża jare
 • rzepak i rzepik
 • krzewy owocowe.
 1. Kategoria gleby III: Brak zagrożenia suszą.
 2. Kategoria gleby IV: Brak zagrożenia suszą.

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb:

Kategoria I – Bardzo lekka, silnie podatna na suszę, gatunki gleby:

 • piasek luźny – pl
 • piasek luźny pylasty – plp
 • piasek słabo gliniasty – ps
 • piasek słabo gliniasty pylasty – psp

Kategoria II – Lekka, podatna na suszę, gatunki gleby:

 • piasek gliniasty lekki – pgl
 • piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
 • piasek gliniasty mocny – pgm
 • piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę (nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych suszą) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji (https://aplikacje.gov.pl/app/susza/)

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym

Strona IUNG z aktualną informacją o suszy:

https://susza.iung.pulawy.pl/komentarz/2023,02/

Zaleca się stałą weryfikację czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

Jak działa aplikacja

Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

 1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
 2. Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym.

Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Instrukcja i szczegóły dostępne są pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Ostatnie wpisy