Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Prawie 1 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Prawie 1 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Prawie 1 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Piątnica otrzyma 999 600,00 zł dofinansowania na wsparcie dotacyjne dla Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie oraz Kościoła Parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy Poduchownej.

W ramach dofinansowania planowana jest:

– realizacja prac  konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w Parafii w Dobrzyjałowie,

– remont zabytkowego kościoła w Piątnicy w zakresie: wzmocnienia więźby dachowej, wzmocnienie strukturalne cegieł, które uległy korozji w sklepieniu, udrożnienia wentylacji grawitacyjnej.

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 proc. Dotacje dla ww. parafii zostaną udzielone na podstawie Uchwały Nr 356/LII/2023 Rady Gminy Piątnica z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy

Awaria wodociągu w Elżbiecinie

Na skutek uszkodzenia sieci przez firmę budowalną, awarii sterowania przepompowni i innych prac prowadzonych na wodociągu w miejscowości Elżbiecin w najbliższych dniach mogą wystąpić problemy z dostawą wody. Prosimy o ograniczenie zużycia wody do koniecznego. Gmina Piątnica dokłada wszelkich

Czytaj więcej »