Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą rolniczą na terenie Gminy Piątnica w 2023 r.

Informacja w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą rolniczą na terenie Gminy Piątnica w 2023 r.

Informacja w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą rolniczą na terenie Gminy Piątnica w 2023 r.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nadal będzie złożenie indywidualnie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeżeli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy można sprawdzić na stronie https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,3013072/.

Złożenie wniosku w aplikacji jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. Natomiast szacowanie szkód przez komisję poprzez lustrację w terenie może nastąpić niezależnie od terminu złożenia wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji.

Jeżeli rolnik chciałby, żeby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu należy zgłosić ten fakt Komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania – nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane.

Wypełnione wnioski należy składać do Urzędu Gminy Piątnicy – Kancelaria, pokój nr 8.

Komisja z oszacowania szkód będzie sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły.

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebna będzie kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2023 r.

Wzór wniosku

Ostatnie wpisy

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zaprasza do wzięcia udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na dołączonej ulotce.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

Czytaj więcej »

Szkolenie chemizacyjne dla rolników.

28.02.2024 roku odbędzie się szkolenie chemizacyjne w GOK w Piątnicy. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Zapisy na szkolenie przyjmowane są pod numerami telefonu 517 131 352, 606 929

Czytaj więcej »