Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

BADANIA ANKIETOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH I ROLNYCH

BADANIA ANKIETOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH I ROLNYCH

BADANIA ANKIETOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH I ROLNYCH

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza na terenie całego kraju badania ankietowe gospodarstw domowych i rolnych. Badania realizowane są przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów i teleankieterów statystycznych.

W sierpniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

  • W gospodarstwach domowych:

– Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)

– Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

– Badanie budżetu czasu ludności (BCL)

– Kondycja gospodarstw domowych (7-17.08)

  • W gospodarstwach rolnych:

– Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych – do 14.08. (R-SGR)

– Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego – do 14.08. (R-ZW-S)

– Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym – 16 – 31.08  (AK-R)

Badania społeczne https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan

Badania rolnicze https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/spis-badan

 

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie województwa podlaskiego przeprowadzane są przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Realizowane są poprzez bezpośredni kontakt z respondentem lub telefonicznie.

Gdy skontaktuje się z Tobą ankieter w celu realizacji badania możesz:

sprawdzić czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie odwiedzając stronę GUS (informacje o aktualnie trwających badaniach znajdziesz tutaj)

zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc pod numer:

  • 85 749 77 44, 695 255 183 – Urząd Statystyczny w Białymstoku: Małgorzata Majewska-Maksymiuk
  • 86 215 41 41 – Urząd Statystyczny w Białymstoku Oddział w Łomży: Marzena Dąbkowska
  • 87 563 54 86 – Urząd Statystyczny w Białymstoku Oddział w Suwałkach: Maria Łapińska
  • 22 279 22 22 – infolinia statystyczna

 

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z Głównym Urzędem Statystycznym ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok tel. sekretariat (+48) 85 749 77 15 lub bezpośrednio z Wydziałem Badań Ankietowych (+48) 85 749 77 44 lub (+48) 695 255 183.

Udział w badaniach rolniczych oraz spisach powszechnych jest obowiązkowy. W przypadku badań statystycznych obowiązuje , ustawa o statystyce publicznej przewiduje możliwość zastosowania grzywny za niewypełnienie obowiązku przekazania danych na potrzeby statystki publicznej(art. 57 i 58).

Więcej informacji o badaniach ankietowych na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Ostatnie wpisy