Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Bezpłatne szkolenia „Dobre praktyki wodne”

Bezpłatne szkolenia „Dobre praktyki wodne”

Bezpłatne szkolenia „Dobre praktyki wodne”

Szkolenia: „DOBRE PRAKTYKI WODNE” adresowane są do rolników, domowników rolników (osoby od 16 r.ż.), małżonków rolników, osób zatrudnionych w rolnictwie, właścicieli lasów, wnioskodawców lub beneficjentów operacji typu „Premie dla młodych rolników”.

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe na nośniku USB. Szkolenia są jednodniowe (7 godzin dydaktycznych). Zapewniamy catering i obiad.

Treści szkoleń ukierunkowane są na innowacyjne i nowoczesne rozwiązania stosowane w sektorze rolnym.

Szkolenia są realizowana do końca 2023 roku na terenie całego kraju. W projektach będzie uczestniczyło 10 690 osób.

Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. realizuje szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach umów zakontraktowanych przez Instytut ADN z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Osobami do kontaktu z ramienia realizatora projektu są:

-Beata Suska-Rychlik tel.: 789 446 761, e-mail.: beata.suska-rychlik@adn.pl

-Renata Sieniawska tel.: 501 810 319, e-mail.: renata.sieniawska@adn.pl

-Cezary Krawczyński tel.: 885 641 025, e-mail.: cezary.krawczynski@adn.pl

-Anna Sobolewska tel.: 501 800 586, e-mail.: anna.sobolewska@adn.pl

Ulotka informacyjna

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »