Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W  związku z planowanym przystąpieniem gminy Piątnica  do  kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” Ośrodek Pomocy Społecznej  w Piątnicy prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą  asystenta osobistego. W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • wiek,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu  do kontaktu,
  • posiadany stopień niepełnosprawności wraz z ilością symboli niepełnosprawności .

Zgłoszeń do programu można dokonywać do 31 sierpnia 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy ul. Stawiskowska 10, pok. nr 2 lub e-mailowo pod adresem poczta@opspiatnica.pl

Osoby, które dokonają zgłoszenia po tym terminie  zostaną wpisane na listę rezerwową.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy zapoznać się z treścią programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

Link do programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

 

 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Ostatnie wpisy