Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zakłócenia w dostawie wody

Zakłócenia w dostawie wody

Zakłócenia w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży informuje, że w dn. 23 sierpnia 2023 r. (środa) od godz. 8:00 do godz. 16:00 wykonywane będą wykonywane prace związane z włączeniem nowej sieci wodociągowej w miejscowości Piątnica Poduchowna.
Na zlecenie zewnętrznej firmy wykonującej roboty budowlane, MPWiK dokona zamknięcia dopływu wody w celu wykonania w/w prac. W związku z powyższym mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Jedwabiwńskiej w Piątnicy Poduchownej.

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »