Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z PFRON-u

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z PFRON-u

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z PFRON-u

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie w ramach pierwszego naboru do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 550 000,00 zł. Dofinansowanie obejmuje 80% wartości projektu, które zostanie wydatkowane na dostosowanie budynku po sklepie przylegającego do Urzędu Gminy pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »