Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Promesy dla jednostek OSP w ramach programu „Mały Strażak”

Promesy dla jednostek OSP w ramach programu „Mały Strażak”

Promesy dla jednostek OSP w ramach programu „Mały Strażak”

W dniu 29.08.2023 r. na placu obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego w ramach programu „Mały Strażak”, do którego nabór prowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jednostki OSP z Gminy Piątnica – OSP Kownaty, OSP Olszyny i OSP Piątnica otrzymały dofinansowania w łącznej kwocie prawie 75 000,00 zł. Uroczystego wręczenia promes dokonał Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Pan Maciej Borzyszkowski oraz Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Pan Adam Backiel.

Celem programu „Mały Strażak” jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Kwota dofinansowania przekazanego podlaskim strażakom OSP opiewa na kwotę 4 100 000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie wynosiło 25 000,00 zł dla każdej OSP. Wnioski złożyło prawie 400 jednostek, a ostatecznie wsparcie otrzymało 190 z nich.

Fot. Gmina Piątnica oraz Karol Babiel

Ostatnie wpisy