Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

W Szkole Podstawowej w Piątnicy powstanie ekopracownia przyrodnicza

W Szkole Podstawowej w Piątnicy powstanie ekopracownia przyrodnicza

W Szkole Podstawowej w Piątnicy powstanie ekopracownia przyrodnicza

Gmina Piątnica otrzymała dotację w wysokości 49 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie szkolnej ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. mjr. Wł. Raginisa w Piątnicy” w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Koszt całkowity zadania: 55 000,00 zł.

Nabór miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie, szkoły składały karty zgłoszeniowe, podlegające ocenie kapituły konkursowej. Z kolei II etap – nabór główny, dedykowany był tym szkołom, których karty zgłoszeniowe uzyskały pozytywną ocenę. W ramach tego etapu, organy prowadzące daną szkołę składały do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wniosek o dofinansowanie wraz z opisem merytorycznym przedsięwzięcia.

W ramach dotacji Szkoła otrzyma nowoczesny sprzęt dydaktyczny do funkcjonowania ekopracowni. W trakcie realizacji projektu, tj. w okresie wrzesień – listopad 2023 r. poza doposażeniem i przystosowaniem sali do potrzeb ekopracowni, szkoła ma za zadanie zrealizować program edukacyjny

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »

Awaria wodociągu w Elżbiecinie

Na skutek uszkodzenia sieci przez firmę budowalną, awarii sterowania przepompowni i innych prac prowadzonych na wodociągu w miejscowości Elżbiecin w najbliższych dniach mogą wystąpić problemy z dostawą wody. Prosimy o ograniczenie zużycia wody do koniecznego. Gmina Piątnica dokłada wszelkich

Czytaj więcej »