Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

W Szkole Podstawowej w Piątnicy powstanie ekopracownia przyrodnicza

W Szkole Podstawowej w Piątnicy powstanie ekopracownia przyrodnicza

W Szkole Podstawowej w Piątnicy powstanie ekopracownia przyrodnicza

Gmina Piątnica otrzymała dotację w wysokości 49 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie szkolnej ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. mjr. Wł. Raginisa w Piątnicy” w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Koszt całkowity zadania: 55 000,00 zł.

Nabór miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie, szkoły składały karty zgłoszeniowe, podlegające ocenie kapituły konkursowej. Z kolei II etap – nabór główny, dedykowany był tym szkołom, których karty zgłoszeniowe uzyskały pozytywną ocenę. W ramach tego etapu, organy prowadzące daną szkołę składały do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wniosek o dofinansowanie wraz z opisem merytorycznym przedsięwzięcia.

W ramach dotacji Szkoła otrzyma nowoczesny sprzęt dydaktyczny do funkcjonowania ekopracowni. W trakcie realizacji projektu, tj. w okresie wrzesień – listopad 2023 r. poza doposażeniem i przystosowaniem sali do potrzeb ekopracowni, szkoła ma za zadanie zrealizować program edukacyjny

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »