Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Oficjalne otwarcie drogi w Marianowie!

Oficjalne otwarcie drogi w Marianowie!

Oficjalne otwarcie drogi w Marianowie!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 24 września 2023 roku miało miejsce oficjalne otwarcie drogi gminnej w miejscowości Marianowo.

Jest to pierwsza inwestycja drogowa realizowana przez gminę Piątnica w ramach programu ,,Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych”. Edycja ta została skierowana do mieszkańców miejscowości po byłym „PGR”.

Wartość całkowita zadania wyniosła 2.618.667,55 zł, z czego 2.499.000,00 zł to kwota dofinansowania.

Planowana inwestycja zakładała budowę drogi wraz z chodnikami w kategorii „KR2” o łącznej długości 430 m, w tym o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 250 m i szerokości 5 m oraz o nawierzchni z kostki brukowej długości ok. 180 m (są to dojazdy oraz parkingi przy blokach i garażach). W ramach zadania zostały wykonane rowy odwadniające (umocnione ażurami i płytami Yomb) oraz kanalizacja deszczowa przy istniejących blokach. Wybudowana została również nowa sieć wodociągowa, telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna, na której zamontowane zostały energooszczędne oprawy typu LED.

Celem inwestycji było doprowadzenie do właściwego stanu technicznego
i użytkowego drogi, podniesienie jej standardu technicznego przy zachowaniu jednorodności sieci dróg na terenie gminy Piątnica. Po zrealizowaniu zadania znacznie poprawił się komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Nastąpiła poprawa dostępności komunikacyjnej, w szczególności do instytucji publicznych, świadczących usługi, m.in. w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz do lokalnych urzędów
i ośrodków gospodarczych.

Ostatnie wpisy