Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zawnioskowaliśmy o środki na pracownię multimedialną dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy

Zawnioskowaliśmy o środki na pracownię multimedialną dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy

Zawnioskowaliśmy o środki na pracownię multimedialną dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy

Gmina Piątnica złożyła wniosek projektu miniPAKT – gminne pracownie komputerowe. Jest to konkurs grantowy dedykowany JST na poziomie gmin i miast na prawach powiatu w celu utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych służących rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej.

Konkurs miniPAKT – gminne pracownie komputerowe, wchodzi w skład projektu Cyfrowa Gmina (CG).

Celem realizacji grantu jest zwiększenie cyfryzacji w Zespole Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Piątnicy.  W placówce zostanie stworzona odrębna pracownia multimedialna, która w dużym stopniu przyczyni się do osiągania celów POPC. Wsparcie nakierowane będzie na uczniów i nauczycieli placówki w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19 mającym wpływ m.in. na edukację. Szkoła ma możliwość przeznaczenia sali pod pracownię multimedialną, którą wyposaży w ramach dotacji w sprzęt, który będzie wykorzystywany do realizacji warsztatów / zajęć obejmujących interdyscyplinarne działania edukacyjne w modelu STEAM. Sprzęt multimedialny stanowić będzie niezbędny element wyposażenia nowoczesnej placówki edukacyjnej, wspierający efektywność nauczania, w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne.

Ostatnie wpisy

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w Gminie Piątnica

Dbałość o zdrowie psychiczne uczniów jest równie ważne, jak ich sukcesy w nauce. Często to właśnie wewnętrzne rozterki i lęki uniemożliwiają dzieciom rozwijanie swoich talentów i wykorzystanie w pełni własnych zdolności. Program „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” powstał

Czytaj więcej »