Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zaczynamy remont drogi w Murawach!

Zaczynamy remont drogi w Murawach!

Zaczynamy remont drogi w Murawach!

W środę 4 października miało miejsce oficjalne przekazanie placu budowy w miejscowości Murawy związane z realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105 660B Drożęcin Stary – Murawy”. Jest to odcinek ok 230 m od istniejącej nawierzchni w kierunku rzeki Penza.

Wykonawcą robót została firma „Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Łomży”, która zadeklarowała wykonanie zadania do 15 kwietnia 2024 roku.

Jak zapewnia Wójt Gminy Piątnica jest to pierwszy etap planowanych prac związanych kompleksową przebudową oraz rozbudową drogi w Murawach, aż do rzeki Penza. Mieszkańcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż inwestycja ta spowoduje czasowe utrudnienia
w ruchu i zmianę jego organizacji. W tym czasie wykonane zostaną prace, które znacznie podwyższą standard drogi  oraz zmienią kulturę podróżowania.

Gmina Piątnica na pierwszy etap planowanych prac pozyskał środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 158.298,79 złotych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 472.204,04 złotych.

Ostatnie wpisy

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w Gminie Piątnica

Dbałość o zdrowie psychiczne uczniów jest równie ważne, jak ich sukcesy w nauce. Często to właśnie wewnętrzne rozterki i lęki uniemożliwiają dzieciom rozwijanie swoich talentów i wykorzystanie w pełni własnych zdolności. Program „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” powstał

Czytaj więcej »