Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Od 2 do 22 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Strategia ZIT została opracowana dla Partnerstwa: Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, w skład którego wchodzą Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród, Gmina Piątnica tworzące Związek ZIT na mocy porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 23 grudnia 2022 r. Dokument przedstawia cele strategiczne, kierunki działań oraz przedsięwzięcia. Każde z nich stanowi odpowiedź na zdiagnozowane w ramach przeprowadzonego procesu diagnostycznego problemy stanowiące wyzwania rozwojowe MOF Miasta Łomży.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć wszyscy mieszkańcy GMINY PIĄTNICA

Harmonogram procesu konsultacji:

Konsultacje społeczne:  2 listopad 2023 r. – 22 listopad 2023 r.:

– pisemne zgłaszanie uwag do projektu Strategii na Formularzu zgłaszania uwag do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Łomży

Ostatnie wpisy

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w Gminie Piątnica

Dbałość o zdrowie psychiczne uczniów jest równie ważne, jak ich sukcesy w nauce. Często to właśnie wewnętrzne rozterki i lęki uniemożliwiają dzieciom rozwijanie swoich talentów i wykorzystanie w pełni własnych zdolności. Program „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” powstał

Czytaj więcej »