Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zawnioskowaliśmy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy

Zawnioskowaliśmy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy

Zawnioskowaliśmy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy

Dnia 27 października 2023r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 7.2 Wspieranie równego dostępu do rynku pracy, Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, został złożony wniosek w którym Gmina Piątnica będzie Partnerem.

Celem głównym projektu będzie wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym 70 osób (w tym uchodźców) zamieszkujących na terenie Gminy Piątnica.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu zachowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny, przewidziany jest na styczeń/luty 2024 r.

Ostatnie wpisy

Awaria wodociągu w Elżbiecinie

Na skutek uszkodzenia sieci przez firmę budowalną, awarii sterowania przepompowni i innych prac prowadzonych na wodociągu w miejscowości Elżbiecin w najbliższych dniach mogą wystąpić problemy z dostawą wody. Prosimy o ograniczenie zużycia wody do koniecznego. Gmina Piątnica dokłada wszelkich

Czytaj więcej »