Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zawnioskowaliśmy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy

Zawnioskowaliśmy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy

Zawnioskowaliśmy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy

Dnia 27 października 2023r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 7.2 Wspieranie równego dostępu do rynku pracy, Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych, został złożony wniosek w którym Gmina Piątnica będzie Partnerem.

Celem głównym projektu będzie wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym 70 osób (w tym uchodźców) zamieszkujących na terenie Gminy Piątnica.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru tj. dokonania wyboru projektów, przy założeniu zachowania wszystkich terminów dotyczących poszczególnych etapów oceny, przewidziany jest na styczeń/luty 2024 r.

Ostatnie wpisy

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w Gminie Piątnica

Dbałość o zdrowie psychiczne uczniów jest równie ważne, jak ich sukcesy w nauce. Często to właśnie wewnętrzne rozterki i lęki uniemożliwiają dzieciom rozwijanie swoich talentów i wykorzystanie w pełni własnych zdolności. Program „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” powstał

Czytaj więcej »