Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Oczekiwanym rezultatem realizacji Programu jest lepsze wykonywanie zadań przypisanych ustawowo Gminie, a tym samym lepsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Potencjał organizacji pozarządowych przejawiający się głównie w znajomości specyfiki lokalnej, bliskim kontakcie ze środowiskiem, wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami daje podstawę uznania, iż wspólnie z Gminą możliwa i wskazana jest realizacja przez te podmioty określonych zadań.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć wszyscy mieszkańcy GMINY PIĄTNICA

Harmonogram procesu konsultacji:

Konsultacje społeczne:  2 listopad 2023 r. – 21 listopad 2023 r.:

Pisemne zgłaszanie uwag do projektu Programu współpracy na Formularzu konsultacji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2024 rok Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Projekt programu do konsultacji

Formularz konsultacji

Ostatnie wpisy

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w Gminie Piątnica

Dbałość o zdrowie psychiczne uczniów jest równie ważne, jak ich sukcesy w nauce. Często to właśnie wewnętrzne rozterki i lęki uniemożliwiają dzieciom rozwijanie swoich talentów i wykorzystanie w pełni własnych zdolności. Program „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” powstał

Czytaj więcej »