Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Oczekiwanym rezultatem realizacji Programu jest lepsze wykonywanie zadań przypisanych ustawowo Gminie, a tym samym lepsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Potencjał organizacji pozarządowych przejawiający się głównie w znajomości specyfiki lokalnej, bliskim kontakcie ze środowiskiem, wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami daje podstawę uznania, iż wspólnie z Gminą możliwa i wskazana jest realizacja przez te podmioty określonych zadań.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć wszyscy mieszkańcy GMINY PIĄTNICA

Harmonogram procesu konsultacji:

Konsultacje społeczne:  2 listopad 2023 r. – 21 listopad 2023 r.:

Pisemne zgłaszanie uwag do projektu Programu współpracy na Formularzu konsultacji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2024 rok Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Projekt programu do konsultacji

Formularz konsultacji

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »