Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zawnioskowaliśmy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Fortów w Piątnicy

Zawnioskowaliśmy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Fortów w Piątnicy

Zawnioskowaliśmy o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Fortów w Piątnicy

Dnia 29 listopada 2023 roku Gmina Piątnica złożyła wniosek projektu do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej.

Celem uzyskanej dotacji jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla Fortów w Piątnicy pod Łomżą z XIX w. z obronnym zespołem urządzeń  ziemnych i betonowych składających się z dróg fortecznych, placów broni, fos, schronów z przedpolem stanowiących własność Gminy.

Zawnioskowane środki mają być przeznaczone na:

  1. Opracowanie programu prac konserwatorskich. Zakres opracowania obejmuje: charakterystykę historycznych elementów fortów, ocenę zachowania substancji zabytkowej fortów, badania konserwatorskie.
  2. Ekspertyzę konstrukcyjną. Zakres: wykonanie zewnętrznej okrywki fundamentów, potwierdzającej głębokość posadowienia oraz materiał fundamentów.
  3. Ekspertyzę mykologiczną. Zakres: wykonanie badań wilgotnościowych bez naruszenia substancji zabytkowej.
  4. Program Funkcjonalno-Użytkowy. W tym opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej zagospodarowania terenu ze wskazaniem funkcji dla poszczególnych obiektów.

Gmina Piątnica nie dysponuje żadną dokumentacją techniczną. Fortyfikacje zostały zbudowane ze środków i w wyniku decyzji przez państwo radzieckie. To w Archiwum w Saint Petersburgu znajdują się oryginalne dokumenty fortów w Piątnicy, do których nie mamy dostępu. Możliwe, że oryginalne plany fortyfikacyjne nie zachowały się wskutek działań wojennych. Gmina zrealizowała skanowanie laserowe oraz nalot dronem i opracowano na podstawie danych wynikowych (chmura punktów) model 3D, model fotogrametryczny                 (części zewnętrzne)  i dokumentację inwentaryzacji architektonicznej terenów fortyfikacji należących do własności Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy