Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Cyberbezpieczna Gmina Piątnica

Cyberbezpieczna Gmina Piątnica

Cyberbezpieczna Gmina Piątnica

Dnia 13 grudnia 2023 roku Gmina Piątnica złożyła wniosek „Cyberbezpieczna Gmina Piątnica” w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Celem realizacji grantu jest wsparcie Urzędu Gminy Piątnica oraz jej jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Gminy wraz z jednostkami podległymi w kontekście

zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa. Grantobiorca w ramach dotacji planuje dokonać:
a) z obszaru organizacyjnego: aktualizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, opracować audyty SZBI
b) z obszaru kompetencyjnego: realizacja podstawowego szkolenia budującego świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników Gminy, szkolenia specjalistyczne dla informatyków
c) z obszaru technicznego: zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakup, utrzymanie systemów informatycznych zapewniających detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa dla UG Piątnica i jednostek podległych.

Kwota wnioskowana: 843 594,79 zł.

Ostatnie wpisy

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, w tym osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Piątnica. Ośrodek wyznaczył gminnego koordynatora badania, który będzie

Czytaj więcej »