Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Piątnica

Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Piątnica

Podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Piątnica

W dniu 29.12.2023r. Wójta Gminy Piątnica Artur Wierzbowski podpisał umowę z firmą Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Piątnica.

Na terenie Gminy Piątnica usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy firma: USŁUGI KOMUNALNE ,,BŁYSK” MARIANNA MARCZYK ·  ul. Przykoszarowa 22 A, 18 – 400 Łomża, która została wyłoniona w drodze przetargu.

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piątnica zawarta została na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

Nowy harmonogram wywozu odpadów dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Piątnica i na stronie firmy „BŁYSK”.

https://gminapiatnica.pl/wp-content/uploads/2023/12/piatnica2024spr.pdf

https://blysk.lomza.pl/artykul/harmonogram/harmonogram-odbioru-odpadow-gmina-piatnica-2024

Ostatnie wpisy