Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. 2023, poz. 2473) termin jej trwania na terytorium RP został ustalony na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

W 2024 roku przed powiatowe komisje lekarskie, które przeprowadzają kwalifikację wojskową, wezwanych zostanie ok. 230 tys. osób.

INFORMACJE OGÓLNE:

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji (mężczyźni, którzy kończą w bieżącym roku 19 rok życia) oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a ukończyły 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które będą doręczone na co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Udział w kwalifikacji wojskowej to obowiązek obywatelski określony Konstytucją RP.

PODCZAS KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

2) określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej – nadanie kategorii zdrowia: A, B, D lub E;

3) wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;

4) wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;

5) przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;

6) wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;

7) nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

W trakcie kwalifikacji wojskowej będzie możliwość zapoznania się z ofertą służby wojskowej. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udzielone przez przedstawiciela Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

 

 

Ostatnie wpisy