Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Uruchomiono nową usługę dla podatników – ePODATKI

Uruchomiono nową usługę dla podatników – ePODATKI

Uruchomiono nową usługę dla podatników – ePODATKI

Zapraszamy wszystkie osoby fizyczne i prawne które chcą mieć wgląd w swoje zobowiązania podatkowe wobec Gminy Piątnica do rejestracji w serwisie ipodlaskie.pl ePODATKI pod następującym adresem:

https://podatki.piatnica.ipodlaskie.pl/

Serwis internetowy ePODATKI adresowany jest do Podatników, którzy chcą przeglądać swoje zobowiązania finansowe dotyczące podatków i opłat z uwzględnieniem wysokości wymiaru i terminów płatności wobec Gminy Piątnica.

Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 poz. 2383, z późn. zm.) doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePUAP. Usługa ePODATKI stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy.

Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat oraz umożliwia bezpośrednio z systemu internetowego ePODATKI regulowanie swoich zobowiązań podatkowych wobec gminy.

Przy pomocy systemu można również złożyć do Urzędu między innymi:
– Deklarację na podatek leśny DL-1
– Deklarację na podatek od nieruchomości DN-1
– Deklarację na podatek od środków transportowych DT-1
– Deklarację na podatek rolny DR-1
– Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– Informację o gruntach IR-1
– Informację o lasach IL-1
– Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Rejestracja w serwisie ePODATKI

– Przejdź na stronę https://podatki.piatnica.ipodlaskie.pl/

– Po prawej stronie ekranu jest część dotycząca rejestracji nowego użytkownika

Wyróżniamy dwa sposoby rejestracji użytkownika:

– Rejestracja tradycyjna (przy pomocy Nazwy użytkownika i hasła). Ten sposób rejestracji wymaga stawienia się w ciągu 3 dni roboczych w Urzędzie Gminy Piątnica (pokój Nr 10 lub 19) celem potwierdzenia tożsamości użytkownika

lub

– Rejestracja przy pomocy Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej Login.gov.pl, ten sposób rejestracji nie wymaga od użytkownika potwierdzania danych w Urzędzie, czas na aktywację założonego konta może wynieść do 3 dni roboczych.

Po poprawnym uzupełnieniu danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym otrzymamy na skrzynkę e-mail powiadomienie o pomyślnym przebiegu rejestracji, jeśli nie otrzymaliśmy takiej informacji prosimy ponowić próbę rejestracji.

Zalogowanie się do serwisu ePODATKI:

– Jeśli założone zostało konto przy pomocy pierwszej metody (Nazwa użytkownika i hasło) uzupełniamy wymagane dane w polu po lewej stronie ekranu Logowanie i klikamy przycisk Zaloguj.

– Jeśli założone zostało konto przy pomocy Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej klikamy przycisk Login.gov.pl.

Serwis ePODATKI powstał dzięki projektowi:

Nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ostatnie wpisy

Ćwiczenia OSM Piątnica związane z epizodem praktycznym.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piątnicy oraz OSM, w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00, na terenie Spółdzielni odbędą się ćwiczenia związane z epizodem praktycznym. Ćwiczenia

Czytaj więcej »

100-lecie powstania OSP Piątnica i Dzień Strażaka

19 maja br. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy przy współpracy z Gminą Piątnica zorganizowali uroczystość 100-lecia istnienia jednostki połączoną z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka. W obchodach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji

Czytaj więcej »