Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSÓW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSÓW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSÓW

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2024 roku

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w dniu 06.02.2024 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2024 roku dla następujących zadań publicznych:

 

Lp.Nazwa oferentaAdres oferentaTytuł zadania publicznegoKwota przyznanej dotacji
ZADANIE  1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM POLEGAJĄCE NA ORGANIZACJI POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
1Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICAul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica PoduchownaPrzeciwdziałanie uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym polegające na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień30 000,00
 Fundacja RUCH DLA ZDROWIA – kobiece pasje i dziecięce aktywnościAl. Legionów 141D, 18-400 ŁomżaProfilaktyczne powitanie wakacji na sportowo 202410 000,00
Razem:40 000,00
ZADANIE 2. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PIĄTNICA W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM
1Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnicaul. Krótka 2, 18-421 Piątnica PoduchownaProwadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem7 500,00
2Fundacja działań lokalnych LOGOS,Wierzbowo 13, 18-411 ŚniadowoKlub młodzieżowy PRZYSTAŃ8 000,00
3Koło Gospodyń Wiejskich KOWNATY

Kownaty 86,

18-421 Piątnica Poduchowna

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem  na pikniku rodzinnym w Kownatach5 400,00
4Fundacja RUCH DLA ZDROWIA – kobiece pasje i dziecięce aktywnościAl. Legionów 141D, 18-400 ŁomżaSąsiedzkie zakończenie wakacji z profilaktyką 202412 000,00
Razem:32 900,00
ZADANIE 3. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, GŁÓWNIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
1Fundacja działań lokalnych LOGOS,Wierzbowo 13, 18-411 ŚniadowoLOKOMOTYWA7 000,00
2Stowarzyszenie „Pozytywie Mocni”

Ul. Komuny Paryskiej 52/26, 30-389 Kraków

 

Adres do korespondencji:

Ul. Miodowa 26/4.3A, 31-055 Kraków

Realizacja programów profilaktycznych DEBATA na terenie Piątnicy5 000,00
3Fundacja RODZINA I PRZYJACIELEul. Zielona 4, 18-421 Piątnica PoduchownaRodzinnie – profilaktyka i zajęcia socjoterapoeutyczne dla mieszkańców gminy Piątnica8 500,00
Razem:20 500,00

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w dniu 06.02.2024 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadania, zgłoszonej do konkursu ofercie przyznano następującą dotację

Kwota dotacji 30 000,00  zł – Gminny Klub Sportowy „Forty Piątnica” w Piątnicy, ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica Poduchowna na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek”

Ostatnie wpisy

Ćwiczenia OSM Piątnica związane z epizodem praktycznym.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piątnicy oraz OSM, w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00, na terenie Spółdzielni odbędą się ćwiczenia związane z epizodem praktycznym. Ćwiczenia

Czytaj więcej »

100-lecie powstania OSP Piątnica i Dzień Strażaka

19 maja br. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy przy współpracy z Gminą Piątnica zorganizowali uroczystość 100-lecia istnienia jednostki połączoną z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka. W obchodach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji

Czytaj więcej »