Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Spotkanie w sprawie przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzece Narew

Spotkanie w sprawie przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzece Narew

Spotkanie w sprawie przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzece Narew

Z uwagi na przekroczenie stanu ostrzegawczego na rzece Narew w dniu 22 lutego 2024 roku Artur Wierzbowski Wójt Gminy Piątnica zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wojsk Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Piątnica, Policji, Sołtysi z terenu Gminy Piątnica oraz pracownicy Urzędu Gminy.
Podczas posiedzenia został podjęty temat stanu hydrologicznego terenie gminy Piątnica. Przewodnim tematem spotkania był aktualny stan poziomu wód na rzece Narew, prognozy na najbliższe dni oraz możliwe podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Piątnica.
Zaproszeni goście przedstawili możliwości jakimi dysponują oraz zadeklarowali pomoc w działaniach prewencyjnych w celu uniknięcia ewentualnych podtopień. Sołtysi miejscowości nadrzecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania podtopień do Urzędu Gminy Piątnica w godzinach pracy Urzędu lub na ogólnopolski numer

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »