Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Kolejne środki finansowe dla naszych placówek oświatowych

Kolejne środki finansowe dla naszych placówek oświatowych

Kolejne środki finansowe dla naszych placówek oświatowych

Szkoły Podstawowe, Przedszkole Samorządowe w Piątnicy oraz oddziały przedszkolne otrzymały dotację celową na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Środki pochodzą z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Każda placówka miała możliwość złożenia dwóch wniosków na zakup nowości wydawniczych jeden do placówek wychowania przedszkolnego, a drugi do bibliotek szkolnych.

Lp. Nazwa Placówki Szkoła Podstawowa Przedszkole/oddział przedszkolny Wkład własny Razem
1. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobrzyjałowie 4.000,00 zł 2.500,00 zł 1.625,00 zł 8.125,00 zł
2. Szkoła Podstawowa im. Rodziny Lutosławskich w Drozdowie 3.000,00 zł 1.500,00 zł 1.125,00 zł 5.625,00 zł
3. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Jeziorku 4.000,00 zł 2.500,00 zł 1.625,00 zł 8.125,00 zł
4. Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Olszynach 3.000,00 zł 1.500,00 zł 1.125,00 zł 5.625,00 zł
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy 12.000,00 zł 3.000,00 zł 3.750,00 zł 18.750,00 zł
Razem: 26.000,00 zł 11.000,00 zł 9.250,00 zł 46.250,00 zł

 

Łączny koszt zadania to 46.250,00 zł, w tym:

  • Wsparcie finansowe: 37.000,00 zł
  • Wkład własny gminy: 9.250,00 zł

Otrzymane środki pozwolą wzbogacić nasze szkolne biblioteki w ciekawe pozycje książkowe, a to mamy nadzieję, pozytywnie wpłynie na wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Gminie Piątnica.

Ostatnie wpisy