Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

79. rocznica kapitulacji Niemiec kończącej II Wojnę Światową w Europie

79. rocznica kapitulacji Niemiec kończącej II Wojnę Światową w Europie

79. rocznica kapitulacji Niemiec kończącej II Wojnę Światową w Europie

W lokalnym kalendarzu 8. maja jest na stałe związany z pamięcią o wszystkich Ofiarach II Wojny Światowej. Byli to nie tylko uczestnicy zmagań zbrojnych, czy osoby, które zginęły na skutek ich prowadzenia m.in. w nalotach, ale też cywile, którzy zmarli z chorób i głodu. Tylko w Polsce zginęło prawie 6 mln ludzi, co stanowiło 1/5 ówczesnej populacji naszego kraju. Większość padła ofiarą zbrodni przeciw ludzkości. Polska to również kraj europejski, który po agresorach (ZSRR i Niemczech) został zniszczony najbardziej. Bezwarunkowa kapitulacja Rzeszy Niemieckiej przyniosła na pewien czas pokój w Europie. Niestety, w Polsce czarny totalitaryzm został zastąpiony czerwonym.

Pod pomnikiem upamiętniającym Żołnierzy 33. Pułku Piechoty poległym w obronie Ziemi Łomżyńskiej we wrześniu 1939 r. okolicznościową mowę wygłosił Krzysztof Ryszard Kozicki Wójt Gminy Piątnica. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę szacunku do drugiego człowieka oraz wartość pokojowego rozwiązywania problemów. Następnie kwiaty i znicze złożyli:
– Krzysztof Ryszard Kozicki Wójt Gminy Piątnica z Marią Dziekońską Sekretarz Gminy Piątnica i Radną Powiatu Łomżyńskiego,
– Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński, płk Paweł Gałązka Dowódca Garnizonu Łomża, ppłk Bogdan Oźlański Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży
– przedstawiciele organizacji wojskowych.
Asystę wojskową wystawił 18. Pułk Logistyczny w Łomży. W uroczystości również wzięły udział poczty sztandarowe OSP Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »