Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Dzień 27 maja ustanowiony został przez Sejm RP w 2000 roku „Dniem Samorządu Terytorialnego”. Ta historyczna data wiąże się z przeprowadzonymi 27 maja 1990 roku pierwszymi po II wojnie światowej prawdziwie wolnymi i demokratycznymi wyborami do rad gmin. Demokracja na szczeblu lokalnym się stała rzeczywistością, ale i wielką odpowiedzialnością. Dzisiaj z perspektywy tych wielu lat wydaje się, że samorząd lokalny zdał dobrze egzamin z tej odpowiedzialności. Świadczyć o tym może chociażby to jak pozytywnie zmienił się ,,wygląd” naszych Małych Ojczyzn, a więc przestrzeni najbliższej mieszkańcom. Ogromny w tym udział wielu samorządowców i pracowników samorządowych działających na różnych szczeblach w ciągu tych minionych lat.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą Samorząd w naszej Gminie. Podziękowania kieruję do byłych Wójtów, byłych i obecnych: Radnych Rady Gminy, Sołtysów, wszystkich Pracowników Samorządowych, Radnych Rad Sołeckich oraz osób przyczyniających się do propagowania idei samorządności. Czynnym samorządowcom życzę, by kolejne lata były wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja niech będzie motywacją do dalszej pracy.

Z najlepszymi życzeniami

Krzysztof Ryszard Kozicki

Wójt Gminy Piątnica

 

Ostatnie wpisy

Ćwiczenia OSM Piątnica związane z epizodem praktycznym.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piątnicy oraz OSM, w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00, na terenie Spółdzielni odbędą się ćwiczenia związane z epizodem praktycznym. Ćwiczenia

Czytaj więcej »