Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

Gmina Piątnica realizuje Projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, Partnerami 35 Gmin, w tym Gmina Piątnica, a Realizatorami: 33 lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz 2 centra usług społecznych, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Gmina Piątnica pozyskała dofinansowanie w kwocie  677 933,30 zł   na realizację  usług sąsiedzkich dla 10 osób oraz usług teleopiekuńczych dla 10 osób. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2027 r.

Ze wsparcia będą mogli korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, będące mieszkańcami gminy Piątnica, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na których rzecz nie zostało przyznane świadczenie w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia, opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (np. świadczenie pielęgnacyjne).

Osoby muszą spełniać, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

– osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku od 18 lat, – osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat,

Gmina Piątnica oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy jako Realizator Projektu w ramach Programu teleopieki domowej będzie świadczyć następujące usługi:

  1. Usługi sąsiedzkie

Obejmują pomoc i  wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  1. Usługi teleopiekuńcze Wsparcie obejmuje zastosowanie opaski bezpieczeństwa na nadgarstek, poprzez podłączenie opaski do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z Centrum Teleopieki.

Udział w projekcie dla osób będących uczestnikami projektu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie z terenu gminy Piątnica  mogą zgłaszać potrzebę powyższego wsparcia  osobiście  lub telefonicznie do  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Piątnicy,  ul. Stawiskowska 10, 18-421 Piątnica Poduchowna, tel. 86 215 21 10 (wew. 30) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30

Ostatnie wpisy

Ćwiczenia OSM Piątnica związane z epizodem praktycznym.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piątnicy oraz OSM, w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00, na terenie Spółdzielni odbędą się ćwiczenia związane z epizodem praktycznym. Ćwiczenia

Czytaj więcej »