Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Badania ankietowe GUS.

Badania ankietowe GUS.

Badania ankietowe GUS.

            Główny Urząd Statystyczny od wielu lat gromadzi dane statystyczne pozyskane dzięki przeprowadzanym badaniom ankietowym. Systematycznie prowadzone badania są źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna.

W najbliższym czasie na obszarze województwa podlaskiego realizowane będą następujące badania ankietowe:

 1. W gospodarstwach domowych:

 

 • Badanie budżetów gospodarstw domowych

Badanie budżetów gospodarstw domowych to podstawowe źródło informacji o warunkach życia gospodarstw domowych: – poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów, – spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, – wyposażeniu w przedmioty trwałego użytkowania, – warunkach mieszkaniowych, – subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną w całym kraju, co oznacza, że spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest grupa, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. Ponieważ dobór jest losowy – każdy ma szansę znaleźć się w grupie osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej. Dzięki danym uzyskanym z badania możliwe są analizy warunków życia ludności oraz ocena wpływu różnych czynników na kształtowanie się sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych.

Termin realizacji badania: cały rok – badanie ciągłe

Więcej informacji pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/47

 • Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Jest to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni) lub pozostających poza rynkiem pracy (bierni zawodowo). Ponadto w 2024 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności będą zbierane dodatkowe informacje z zakresu tematu dotyczącego osób młodych na rynku pracy. Po raz pierwszy Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzono w Polsce w maju 1992 r. BAEL jest polską edycją europejskiego badania siły roboczej (ang. Labour Force Survey/LFS).

Termin realizacji badania: cały rok – badanie ciągłe

Więcej informacji pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/43

 • Kondycja gospodarstw domowych (3-12.06)

Badanie kondycji gospodarstw domowych dostarcza informacji o zachowaniach respondentów jako konsumentów. Przedmiotem badania są opinie dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności do oszczędzania oraz planów zakupu dóbr trwałego użytku. Informacje uzyskane z badania wykorzystywane są do oceny bieżącej sytuacji na rynku i oczekiwań konsumenckich, analizowania trendów oraz formułowania krótkookresowych prognoz gospodarczych.

Termin realizacji badania: cały rok – w pierwszej połowie każdego miesiąca

Więcej informacji pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/45

 • Europejskie badanie warunków życia ludności

Celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych aspektów warunków życia. Gospodarstwa domowe, poprzez udział w badaniu panelowym przez kolejne 4 lata, umożliwiają uzyskanie pełniejszych danych o ich sytuacji, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym okresie w tej samej grupie wylosowanych gospodarstw domowych. Przyjęcie przez wszystkie kraje realizujące EU-SILC zharmonizowanej metodologii badania pozwala na pozyskanie porównywalnych na poziomie Unii Europejskiej danych i analizę wyżej wymienionych zjawisk również na poziomie europejskim. Dotyczy to także uzgodnionych i przyjętych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej wskaźników statystycznych wykorzystywanych do monitorowania postępu w osiąganiu wspólnych celów dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Termin realizacji badania: 22.04 – 28.06.2024 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/44

 

 1. W gospodarstwach rolnych:

 

 • badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-28.06)

 

Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą instytucje rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Badania ankietowe w tym zakresie będzie realizowane w terminie od 1 do 28 czerwca 2024 roku oraz od 1 do 23 grudnia 2024 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/52

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 1 do 5 czerwca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad telefoniczny przez ankieterów.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

            Badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie województwa podlaskiego przeprowadzane są przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Realizowane są poprzez bezpośredni kontakt z respondentem lub telefonicznie.

Gdy skontaktuje się z Tobą ankieter w celu realizacji badania możesz:

 1. Sprawdzić czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie odwiedzając stronę GUS (informacje o aktualnie trwających badaniach znajdziesz tutaj)
 2. Zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc pod numer:
 • 85 749 77 44, 695 255 183 – Urząd Statystyczny w Białymstoku
 • 86 215 41 41 – Urząd Statystyczny w Białymstoku Oddział w Łomży
 • 87 563 54 86 – Urząd Statystyczny w Białymstoku Oddział w Suwałkach
 • 22 279 22 22 – infolinia statystyczna

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z Głównym Urzędem Statystycznym ul. Krakowska 13, 15-875 Białystok tel. sekretariat (+48) 85 749 77 15 lub bezpośrednio z Wydziałem Badań Ankietowych (+48) 85 749 77 44 lub (+48) 695 255 183.

 

Ostatnie wpisy

Ćwiczenia OSM Piątnica związane z epizodem praktycznym.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piątnicy oraz OSM, w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00, na terenie Spółdzielni odbędą się ćwiczenia związane z epizodem praktycznym. Ćwiczenia

Czytaj więcej »