Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Budowa żłobka w Piątnicy Poduchownej przebiega zgodnie z harmonogramem

Budowa żłobka w Piątnicy Poduchownej przebiega zgodnie z harmonogramem

Budowa żłobka w Piątnicy Poduchownej przebiega zgodnie z harmonogramem

Celem Gminy Piątnica, w ramach programu „Maluch+”, jest zapewnienie miejsc żłobkowych dla dzieci do 3. roku życia. Na realizację tego oczekiwanego społecznie zadania, jakim jest „Budowa żłobka w Piątnicy Poduchownej” została zawarta umowa nr PUW/MALUCH/T/G-14/2023 w dniu 28.08.2023 r. Zgodnie z ustaleniami umowy, zakończenie inwestycji przewidziano na 31.12.2024 r. W ramach zaplanowanej inwestycji wykonano I etap inwestycji, polegający na wykonaniu prac budowlanych. Obecnie realizowany jest II etap inwestycji obejmujący prace projektowe oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń związanych z dalszym zagospodarowaniem terenu wokół placówki, na który pozyskano środki zewnętrzne. Wszystko przebiega zgodnie z założonym pierwotnie harmonogramem. Pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, które odbiegają od ustalonego w 2023 roku planu, nie mają żadnego uzasadnienia.

Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyposażenie żłobka m.in. w: sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wyposażenie i zabawki, sprzęt AGD, meble.

Na obecnym etapie przewidywane jest planowe uruchomienie żłobka po zakończeniu wszystkich prac inwestycyjnych, związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem placówki.

Warto nadmienić, iż całkowita powierzchnia zabudowy nowego, parterowego obiektu wynosi niemal 490 m2. W placówce zaplanowanych jest utworzenie czterech oddziałów żłobkowych, zespół kuchni cateringowej oraz pomieszczenia sanitarne, techniczne i pomocnicze. W budynku zastosowano tzw. ścianki mobilne pomiędzy salami żłobkowymi. Rozwiązanie to w razie konieczności umożliwi połączenie dwóch sąsiadujących sal w jedną o większej powierzchni użytkowej.

Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby rodziców, szczególnie tych, którzy chcą łączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową.

 

Projekt „Budowa żłobka w Piątnicy Poduchownej”: Tworzenie nowych miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029, współfinansowany jest z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Ostatnie wpisy