Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Samorządowcy opowiedzieli się stanowczo za budową kolei.

Samorządowcy opowiedzieli się stanowczo za budową kolei.

Samorządowcy opowiedzieli się stanowczo za budową kolei.

Samorządowcy z 3 województw (mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie), przez które przebiega połączenie kolejowe określane mianem szprychy nr 3 zebrali się 3 lipca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w celu uzgodnienia petycji, która zostanie przesłana do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Wiceprezesa Rady Ministrów, a zarazem Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz kierowników resortów, odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy, infrastrukturę, klimat i środowisko oraz sprawy społeczne.

               Starosta Ostrołęcki Piotr Liżewski zaprosił przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych, których bezpośrednio dotyczy budowa kolei w reakcji na konferencję prasową Premiera Donalda Tuska w dniu 26 czerwca 2024 r., na której przedstawiono nowe plany dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w mocno okrojonej formie. Połączenie kolejowe przebiegające przez nasz teren, ani też żadne inne na całej ścianie wschodniej, nie znalazło się w planie realizacji na najbliższe lata.

               Samorządowcy podczas spotkania, prowadzonego przez Wicestarostę Ostrołęckiego Artura Kozłowskiego, wypracowywali wstępną treść petycji uznając za konieczne budowę tzw. szprychy nr 3 Ostrołęka – Łomża – Giżycko. Sekretarz Maria Dziekońska reprezentująca Wójta Gminy Piątnica Krzysztofa Ryszarda Kozickiego poruszyła na forum m.in. aspekt ekologiczny. Mówiła: Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Warto to podkreślać przy tym, jakie obostrzenia i nakłady idą na Zielony Ład. Niewzięcie tego pod uwagę w przypadku Polski Wschodniej jest nielogiczne. W końcu mamy tu obszary niezwykle cenne przyrodniczo. I tutaj właśnie kolej powinna iść, żeby tego nie zepsuć. Gdyby chociaż część tirów przerzucić na szyny, byłoby to z korzyścią dla nas wszystkich. Podniosła też kwestię pozaborczych pozostałości, które nadal są widoczne właśnie jeśli chodzi o siatkę połączeń kolejowych, w tej części kraju.

               Inne ważne aspekty wskazywane przez przedstawicieli samorządów dotyczyły bezpieczeństwa narodowego, w kontekście działań militarnych, rozwoju gospodarczego, zatrzymania depopulacji i likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.

               Uzgodniono, że organy stanowiące wszystkich zainteresowanych samorządów podejmą na najbliższych sesjach stanowiska w tej ważnej sprawie i przekażą właściwym władzom rządowym.

O spotkaniu pisali m.in.:

https://4lomza.pl/index.php?wiad=68028

https://to.com.pl/samorzadowcy-przeciwko-rzadowym-planom-odejscia-od-realizacji-kolejowego-polaczenia-gizycko-pisz-lomza-ostroleka-warszawa-cpk/ar/c1-18651227

https://mylomza.pl/artykul/samorzadowcy-walcza/1597066

Ostatnie wpisy