Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Użytki ekologiczne

/ / Rezerwaty / /

Użytek ekologiczny Piaskowa Góra-Krzewo

Użytek został utworzony 18 grudnia 2005 r. uchwałą Nr 175/XXX/05 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,PIASKOWA GÓRKA -KRZEWO” (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247 poz. 2741). Użytek ma powierzchnię 1,77 ha, obejmujący działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 296, położoną w obrębie wsi Krzewo, gmina Piątnica. Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona siedlisk gatunków kserotermicznych będących miejscem występowania chronionych gatunków porostów, roślin oraz zwierząt.

 

Miejsce to jest siedliskiem następujących chronionych porostów:

 • chrobotek łagodny (Cladonia mitis), chrobotek widlasty (Cladonia furcata),
 • chrobotek zwyrodniały Cladonia degenerans,
 • chrobotek rożkowaty (Cladonia cornuta),
 • chrobotek rosochaty (Cladonia foliacea),
 • płucnica islandzka (Cetraria islandica).

Chronione gatunki roślin kwiatowych:

 • goździk piaskowy (Dianthus arenarius subsp. Borussicus),
 • kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium),
 • rojnik pospolity (Jovibarba sobolifera).

Rośliny rzadkie:

 • kostrzewa długolistna (Festuca guestphalica),
 • strzęplica siwa (Koeleria glauca),
 • łyszczec baldachogronowy (Gypsophila fastigiata),
 • traganek piaskowy (Astragalus arenaris),
 • lepnica zielonawa (Silene chlorantha),
 • lepnica zwisła (Silene nutans),
 • dziurawiec rozesłany (Hypericum humifusum).

Takie warunki siedliskowe i występująca tu roślinność stwarzają dogodne warunki do występowania gatunków zwierząt z nimi związanych. Odnotowano na tym terenie występowanie
27 gatunków motyli dziennych, w tym:

 • paź królowej – Papilio machaon – objęty ochroną prawną,
 • czerwończyk fioletek – Lycaena helle – objęty ochroną prawną,
 • modraszek adonis – Polyommatus ballargas – gatunek mający na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i w jego otulinie stanowiska najbardziej wysunięte na północny-wschód w całym jego zasięgu występowania.

Biorąc pod uwagę niewielki obszar tego użytku, można stwierdzić jak duże znaczenie mają te siedliska dla owadów żyjących tutaj, jak i na terenach przyległych.
Obecnie użytek objęty jest ochroną czynną, która polega m.in. na zabezpieczeniu terenu przed rajdami motorowymi, usuwaniu samosiewów sosny i brzozy, usuwaniu ewentualnych składowanych przez społeczeństwo śmieci. Ochrona tego obszaru pozwoli chronić naturalną rzeźbę terenu, powstrzyma niszczenie gleby, umożliwi rozwój unikatowego siedliska muraw kserotermicznych.