Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z szeregiem korzystnych zmian dla rolników

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z szeregiem korzystnych zmian dla rolników

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z szeregiem korzystnych zmian dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że 15 czerwca 2022 r., weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa zawiera szereg korzystnych zmian dla rolników, wśród których do najważniejszych można zaliczyć:

 

1.     Prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego

2.     Większa ochrona dla ubezpieczonych i domowników całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym

3.     Doliczenie okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej

4.     Skrócenie okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej 
z tytułu niezdolności do pracy 

5.     Rozszerzony katalog osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników

6.     Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS także dla rolników – emerytów

7.     Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155).

 

Szczegółowe informacje: Zmiany w ustawie o usr

 

Ostatnie wpisy

Jarmark wielkanocny

W sobotę 1 kwietnia 2023 roku na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Piątnica i Miasto Łomża w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Koła Łowieckiego „Trop”

Zarząd Koła Łowieckiego „Trop” w Białymstoku, informuje, że osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich w sezonie w obwodzie 133 jest: Jan Żukowski Szkody łowieckie rolnik powinien zgłaszać listem poleconym lub osobiście na adres: Jan Żukowski,

Czytaj więcej »