Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Stypendium Wójta Gminy Piątnica

Stypendium Wójta Gminy Piątnica

Stypendium Wójta Gminy Piątnica

 

Od 30 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2021/2022. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica.

 

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

  • za szczególne osiągnięcia w nauce;
  • za wybitne osiągnięcia sportowe;
  • za wybitne osiągnięcia artystyczne.

           

Szczegółowe kryteria dla poszczególnych kategorii określa Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica.

 

Łączna wysokość stypendium wynosi 1 000,00 zł (netto), które wypłacane jest w kwocie 100,00 zł (netto) przez okres 10 miesięcy.

 

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica występują:

  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia,

lub

  • rodzice ucznia.

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2020/2021 można składać w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica Poduchowna w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Załączniki:

  1. Wniosek
  2. Uchwała nr 59/X/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica
  3. Uchwała nr 107/VII/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica

Ostatnie wpisy