Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

W związku ze zrealizowaniem przez Wykonawcę dostawy laptopów w ramach projektu Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”, Gmina Piątnica informuje, że po otrzymaniu niezbędnych danych/ dokumentów od Wnioskodawców(którzy złożyli swoje deklaracje w ubiegłym roku), pod koniec sierpnia br. będzie przekazywany Wnioskodawcom sprzęt komputerowy na podstawie umowy darowizny.

Każdy z Wnioskodawców zostanie poinformowany o terminie odbioru sprzętu komputerowego.

Wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty lub informacje:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka poświadczony za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego;
  2. Seria i nr dowodu osobistego, data wydania dowodu, przez kogo został wydany dowód osobisty;
  3. Nr PESEL dziecka
  4. Odpis postanowienia Sądu Rejonowego …… (sygn. akt….) ustanawiającego opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) – kserokopia za zgodność z oryginałem

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Gmina zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu, wobec powyższego proszę o zapoznanie się z opracowaną przez Gminę Piątnica procedurą monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego wprowadzonego Zarządzeniem 61.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia                          3 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu realizowanego przez Gminę Piątnica w ramach Programu wsparcia dzieci- wnuków i prawnuków – byłych pracowników PGR dostępnego na stronie BIP Urzędu Gminy Piątnica.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich   w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1185/2022. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.


Zarządzenie numer 61.2022 Wójta Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy

Przerwy w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych w dniu14 grudnia w godzinach 08:00 – 15:00 nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie miejscowości:  Żelechy Truszki Taraskowo: bud. od nr 1 do 36 Niewodowo: bud. od nr 70

Czytaj więcej »

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r. Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania

Czytaj więcej »