Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

Granty PPGR – informacja dla wnioskodawców.

W związku ze zrealizowaniem przez Wykonawcę dostawy laptopów w ramach projektu Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”, Gmina Piątnica informuje, że po otrzymaniu niezbędnych danych/ dokumentów od Wnioskodawców(którzy złożyli swoje deklaracje w ubiegłym roku), pod koniec sierpnia br. będzie przekazywany Wnioskodawcom sprzęt komputerowy na podstawie umowy darowizny.

Każdy z Wnioskodawców zostanie poinformowany o terminie odbioru sprzętu komputerowego.

Wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty lub informacje:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka poświadczony za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego;
  2. Seria i nr dowodu osobistego, data wydania dowodu, przez kogo został wydany dowód osobisty;
  3. Nr PESEL dziecka
  4. Odpis postanowienia Sądu Rejonowego …… (sygn. akt….) ustanawiającego opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) – kserokopia za zgodność z oryginałem

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Gmina zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu, wobec powyższego proszę o zapoznanie się z opracowaną przez Gminę Piątnica procedurą monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego wprowadzonego Zarządzeniem 61.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia                          3 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu realizowanego przez Gminę Piątnica w ramach Programu wsparcia dzieci- wnuków i prawnuków – byłych pracowników PGR dostępnego na stronie BIP Urzędu Gminy Piątnica.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich   w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1185/2022. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.


Zarządzenie numer 61.2022 Wójta Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy

Zaproszenie do składania deklaracji do projektu pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców gminy Piątnica”

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotychczas realizowanymi przez Gminę Piątnica programami wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych informujemy o planach uruchomienia kolejnego programu, który umożliwi mieszkańcom pozyskanie dofinansowania na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem

Czytaj więcej »

„Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych wraca już od września i potrwa do końca października w całej Polsce. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”. Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim

Czytaj więcej »

Ruszają zapisy na „Bieg Pamięci Września”

Pobiegnij i uczcij pamięć o bohaterach! Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski zaprasza do udziału w „Biegu Pamięci Września” o Puchar Wójta Gminy Piątnica, który odbędzie się już 30 września b.r. na terenie Fortu III w Piątnicy Poduchownej. Bieg

Czytaj więcej »