Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dofinansowanie OSP

Dofinansowanie OSP

Dofinansowanie OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piątnica wzbogaciły się o nowy sprzęt oraz umundurowanie. Asortyment ten został zakupiony na podstawie umowy nr DIT-I.3031.107.2022 zawartej w dniu 21 lipca 2022 roku pomiędzy Gminą Piątnica, a Województwem Podlaskim w związku z uchwałą nr XLIV/622/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Więcej o dofinansowaniu pisaliśmy tutaj: Dofinansowanie dla jednostek OSP z Gminy Piątnica

Łączna wartość zamówionego sprzętu to 24 248,00 zł, z czego 20 000,00 zł pochodzi z dotacji, a 4 248,00 zł to wkład własny Gminy Piątnica. Wykaz jednostek i zakupionego sprzętu:

  • OSP Dobrzyjałowo – urządzenie uniwersalne hooligan – 1 szt., hełm strażacki – 2 szt.
  • OSP Kalinowo – pilarka spalinowa – 1 szt.,
  • OSP Jeziorko – ubranie specjalne Nomex – 2 kpl., radiostacja nasobna – 1 szt.,
  • OSP Olszyny – ubranie specjalne Nomex – 3 kpl., prądownica – 1 szt.,
  • OSP Piątnica – buty specjalne gumowe – 2 pary, suchy skafander – 1 szt.

Ostatnie wpisy

Jarmark wielkanocny

W sobotę 1 kwietnia 2023 roku na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Piątnica i Miasto Łomża w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Koła Łowieckiego „Trop”

Zarząd Koła Łowieckiego „Trop” w Białymstoku, informuje, że osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich w sezonie w obwodzie 133 jest: Jan Żukowski Szkody łowieckie rolnik powinien zgłaszać listem poleconym lub osobiście na adres: Jan Żukowski,

Czytaj więcej »