Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ważny komunikat dla właścicieli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ważny komunikat dla właścicieli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ważny komunikat dla właścicieli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na gminy nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich regularnego opróżniania.

Wywiązując się z obowiązku Gmina Piątnica przygotowała ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piątnica (ankieta do pobrania w załączeniu). Ankietę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do 31.03.2023 i obowiązkowo dołączyć ksero paragonu/ faktury za wywóz nieczystości. Rachunek nie może być starszy niż 6 miesięcy na dzień złożenia ankiety.

 

UWAGA!

W pierwszej kolejności kontrolowane zostaną nieruchomości, które nie złożą powyższej ankiety do tut. Urzędu w wymaganym terminie.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z niezbędnymi informacjami w poniższym załączniku.

Ankieta szamba – 2023i

Informacje – załącznik 2 

Ostatnie wpisy

Wiosenne Targi Ogrodnicze

Spotkajmy się w Szepietowie na Wiosennych Targach Ogrodniczych Rozpoczynamy sezon targowo-wystawienniczy w PODR Szepietowo, a wiosna to najlepsza pora na urządzanie i upiększanie ogrodów. Jesteś miłośnikiem pracy w sadzie i ogrodzie? Przyjedź do Szepietowa na Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych

Czytaj więcej »

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. Na realizację

Czytaj więcej »

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja informuję, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii w dniu 28 marca 2023 r. w godzinach 08:00 – 15:00 dla miejscowości:  Wyrzyki (ST 2-842) – bud nr 26, 27, 28,

Czytaj więcej »