Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ważny komunikat dla właścicieli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ważny komunikat dla właścicieli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ważny komunikat dla właścicieli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na gminy nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich regularnego opróżniania.

Wywiązując się z obowiązku Gmina Piątnica przygotowała ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piątnica (ankieta do pobrania w załączeniu). Ankietę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do 31.03.2023 i obowiązkowo dołączyć ksero paragonu/ faktury za wywóz nieczystości. Rachunek nie może być starszy niż 6 miesięcy na dzień złożenia ankiety.

 

UWAGA!

W pierwszej kolejności kontrolowane zostaną nieruchomości, które nie złożą powyższej ankiety do tut. Urzędu w wymaganym terminie.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z niezbędnymi informacjami w poniższym załączniku.

Ankieta szamba – 2023i

Informacje – załącznik 2 

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »