Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ważny komunikat dla właścicieli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ważny komunikat dla właścicieli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

Ważny komunikat dla właścicieli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na gminy nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich regularnego opróżniania.

Wywiązując się z obowiązku Gmina Piątnica przygotowała ankiety dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piątnica (ankieta do pobrania w załączeniu). Ankietę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do 31.03.2023 i obowiązkowo dołączyć ksero paragonu/ faktury za wywóz nieczystości. Rachunek nie może być starszy niż 6 miesięcy na dzień złożenia ankiety.

 

UWAGA!

W pierwszej kolejności kontrolowane zostaną nieruchomości, które nie złożą powyższej ankiety do tut. Urzędu w wymaganym terminie.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z niezbędnymi informacjami w poniższym załączniku.

Ankieta szamba – 2023i

Informacje – załącznik 2 

Ostatnie wpisy

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy zaprasza do wzięcia udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na dołączonej ulotce.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy

Czytaj więcej »

Szkolenie chemizacyjne dla rolników.

28.02.2024 roku odbędzie się szkolenie chemizacyjne w GOK w Piątnicy. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży zaprasza na szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Zapisy na szkolenie przyjmowane są pod numerami telefonu 517 131 352, 606 929

Czytaj więcej »