Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

II edycja Biegu Leśnego Pamięci Ofiar Katynia

II edycja Biegu Leśnego Pamięci Ofiar Katynia

II edycja Biegu Leśnego Pamięci Ofiar Katynia

II Bieg Leśny Pamięci Ofiar Katynia pod patronatem Wójta Gminy Piątnica

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Jeziorku

CELE I ZAŁOŻENIA:

– wdrażanie  programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w zakresie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz działań prozdrowotnych,

– kontynuowanie tradycji związanej z upamiętnieniem Ofiar Zbrodni Katyńskiej,

– promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

TERMIN I MIEJSCE: 16 kwietnia 2023 r. (niedziela) godz. 10:00, Miejsce Pamięci Narodowej w Jeziorku (przy grobach ofiar 3 masowych egzekucji)

KATEGORIE z podziałem na K i M

– przedszkolak (roczniki 2017-16) – 150m

– klasy I-III (roczniki 2015-13) – 350m

– klasy IV-VI (roczniki 2012-10) – 600m

– klasy VII-VIII i starsi (2009 +) – 800m

TRASA: Trasa będzie w postaci pętli do przebiegnięcia, w zależności od kategorii wiekowych. Teren nierówny, pagórkowaty z przeszkodami naturalnymi typu – gałęzie, powalone drzewa, krzaki, rowy. Trasa będzie oznakowana.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

10:00 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE – rozgrzewka

10:10 Start biegu „przedszkolak”

10:20 Start biegu dziewcząt kl. I – III

10:30 Start biegu chłopców kl. I – III

10:40 Start biegu dziewcząt kl. IV – VI

10:50 Start biegu chłopców kl. IV – VI

11:00 Start biegu dziewcząt kl. VII-VIII + starsi

11:10 Start biegu chłopców kl. VII – VIII + starsi

11:20 Oficjalne zakończenie z wręczeniem pucharów

WARUNKI UCZESTNICTWA: Zawody będą prowadzone w duchu fair play.

Uczniowie poszczególnych szkół z Gminy Piątnica mają prawo startu, po ówczesnym zgłoszeniu przez nauczycieli wychowania fizycznego z poszczególnych szkół z gminy. Limit osób startujących w każdej kategorii, wynosi 20.

Każdy startujący musi posiadać zgodę rodzica na udział w „Biegu Leśnym” oraz brak przeciwwskazań do udziału w takich zawodach.

Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu biegu.

Każdy zawodnik bierze udział w zawodach w swoim stroju sportowym. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani przez organizatora

Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.

Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.

KLASYFIKACJA: Pierwsze trzy osoby w kategoriach z podziałem na dziewczęta i chłopców otrzymają puchary. Każdy startujący na mecie otrzyma pamiątkowy medal, wodę i słodki batonik.

ZGŁOSZENIA: Zapisy do biegów trwają do 14 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania limitów w każdej kategorii. Zapisy u nauczyciela wychowania fizycznego Krzysztofa Blusiewicza spjeziorko42@gmail.com.

 

Do pobrania:

Regulamin II Biegu Leśnego Pamięci Ofiar Katynia

Zgłoszenie i oświadczenie

Ostatnie wpisy