Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2022/2023

Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2022/2023

Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2022/2023

Do 31 sierpnia 2023 r. można składać wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2022/2023. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica.

 Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

  • za szczególne osiągnięcia w nauce;
  • za wybitne osiągnięcia sportowe;
  • za wybitne osiągnięcia artystyczne.

           

Szczegółowe kryteria dla poszczególnych kategorii określa Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica.

 

Łączna wysokość stypendium wynosi 1 000,00 zł (netto), które wypłacane jest w kwocie 100,00 zł (netto) przez okres 10 miesięcy.

 

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica występują:

  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia,

lub

  • rodzice ucznia.

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2022/2023 można składać w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica Poduchowna w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 86 219 29 32.

Ostatnie wpisy