Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PIĄTNICA DOTYCZĄCY KONTROLI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PIĄTNICA DOTYCZĄCY KONTROLI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PIĄTNICA DOTYCZĄCY KONTROLI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

  Nabór ankiet nadal trwa!   

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY PIĄTNICA DOTYCZĄCY KONTROLI W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

Nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi które nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości obowiązki pod groźbą karUrząd Gminy w Piątnicy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Piątnica  posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy w Piątnicy ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. nr 3. Ankiety do pobrania w Urzędzie Gminy Piątnica lub na stronie urzędu.

Pouczenie

Każdy właściciel szamba zobowiązany jest posiadać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

ankieta szamba-2023

 

Lista firm odbierających nieczystości ciekłe z terenu Gminy Piątnica

  • Zdzisław Wierciszewski – tel. 698 678 445
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży – tel. 86 216 62 77
  • Grzegorz Gawęcki – tel. 609 712 450
  • Edlas – tel. 502 978 508, 509 133 112
  • DAREX-TRANSPORT – tel. 606 127 221
  • KO-MAR – tel. 606 472 985

Ostatnie wpisy