Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Stypendia Wójta Gminy Piątnica

Stypendia Wójta Gminy Piątnica

Stypendia Wójta Gminy Piątnica

Od 30 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. można składać wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2023/2024. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica.

 Stypendia przyznawane są w czterech kategoriach:

  • za szczególne osiągnięcia w nauce;
  • za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki;
  • za wybitne osiągnięcia sportowe;
  • za wybitne osiągnięcia artystyczne

Szczegółowe kryteria dla poszczególnych kategorii określa Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica wprowadzony Uchwałą nr 59/X/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 4736 ze zm.).

Łączna wysokość stypendium wynosi 1 000,00 zł (netto), które wypłacane jest w kwocie 100,00 zł (netto) przez okres 10 miesięcy.

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica występują:

  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia,

lub

  • rodzice ucznia.

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Piątnica za rok szkolny 2023/2024 można składać w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica Poduchowna w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 86 219 29 32.

UCHWAŁA NR 59/X/2019 RADY GMINY PIĄTNICA

UCHWAŁA NR 107/XVII/2020 RADY GMINY PIĄTNICA

Wniosek

Ostatnie wpisy