Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Obrona Cywilna

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:
1. Służbę ostrzegawczą;
2. Ewakuację;
3. Przygotowanie i organizowanie schronów;
4. Obsługę środków zaciemnienia;
5. Ratownictwo;
6. Służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
7. Walkę z pożarami;
8. Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
9. Odkażanie i inne podobne działania ochronne;
10. Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
11. Doraźną pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
12. Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
13. Doraźne grzebanie zmarłych;
14. Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
15. Dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na odbywaniu:

– służby w obronie cywilnej,
– przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
– szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności,
– wykonywaniu innych zadań przewidzianych w ustawie.

 

Informacja o pomocy w wypełnieniu wniosków o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji e-wniosek Plus w 2023 r.

Wnioski o przyznanie płatności na 2023 r. można składać wyłącznie przez Internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Chcąc skorzystać z pomocy w wypełnianiu wniosków należy: Przygotować login i hasło lub następujące dane:a) nr identyfikacyjny gospodarstwa,b) kwota ostatniego przelewu z ARiMR z 2022 r.c)

Czytaj więcej »

Zadania Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Zadania Obrony Cywilnej Wykrywanie zagrożeń, w tym oznaczanie stref niebezpiecznych oraz ostrzeganie i alarmowanie. Organizowanie ewakuacji ludności. Przygotowanie i utrzymanie budowli ochronnych. Organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych. Udzielanie

Czytaj więcej »

Formacje Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Formacje Obrony Cywilnej Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje tworzą w drodze rozporządzenia ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub

Czytaj więcej »

Prawo Krajowe

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Prawo Krajowe Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25

Czytaj więcej »

System alarmowy Obrony Cywilnej

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / System alarmowy obrony cywilnej Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej (a także zarządzania kryzysowego) jest organizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności, który ma ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza

Czytaj więcej »

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica

/ / Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna / / Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Piątnica Jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy Piątnica. Obowiązek

Czytaj więcej »